با توجه به شیوع بیماری کرونا، وبسایت تا اطلاع ثانوی غیرفعال خواهد بود. اعتبار کدهای تخفیف سفیران تمدید و در آینده قابل استفاده خواهد بود.